Blogi

Hallinto-oikeus poisti autoveron kokonaan

Verohallinto oli määrännyt virolaiselle naiselle 6000,00 euron autoveron maksettavaksi, koska nainen oli käyttänyt Viroon rekisteröityä autoa Suomessa useiden kuukausien ajan työskennelleessään Suomessa.   Nainen sai oikeusavun omavastuuosuudetta. Vuoden  kestäneen prosessin päätteeksi hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon päätöksen ja määräsi autoveron maksetuilta osin palautettavaksi korkoineen. Naisen kohdalla ns. pysyvien etuuksien keskuksen katsotiin työskentelystä huolimatta sijainneen Virossa. Perusteita autoveron määräämiselle ei siten ollut.   Autoveroasioissa on poikkeuksellisen tärkeää, ettei menettelyn kohteeksi joutunut henkilö ryhdy […]

Henkirikoksen uhriksi joutuneen ex-elämänkumppanille kärsimyskorvaus

Henkilö joutui raa`an henkirikoksen uhriksi. Kyseessä oli pariskunta, joka ei ollut  avioliitossa eikä avoliitossa.   Näin ollen asiassa tuli arvioitavaksi, oliko uhrin ex-elämänkumppanilla näissä olosuhteissa oikeus oikeusapuun ja oliko uhrin ex-elämänkumppanilla oikeus mm. kärsimyskorvaukseen. Selvää oli, ettei ex-elämänkumppanilla ollut asianomistajan asemaa eikä syyteoikeutta, joten tämän vuoksi oli epäselvää, voitiinko asiassa myöntää oikeusapu ja avustajanmääräys. Arvioitavaksi tuli myös se, voitiinko asiassa tuomita kärsimyskorvausta.   Asiassa todettiin, että ex-elämänkumppanille ei ollut edellytyksiä […]

Kauppias vältti vankilan täpärästi

Kioskikauppiaan väitettiin myyneen 24h grllikioskistaan yli miljoonalla eurolla tuotteita pimeästi. Verohallinnon vahingonkorvausvaatimus oli 537.000,00 euroa. Käräjäoikeus tuomitsi kauppiaan 2 vuoden 2 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, viideksi vuodeksi liiketoimintakieltoon sekä korvaamaan verohallinnolle 345.00,00 euroa. Asiassa valitettiin hovioikeuteen.   Hovioikeus lievensi rangaistuksen ehdolliseksi ja määräsi sen oheen 90 tuntia yhdyskuntapalvelua. Vahingonkorvaus aleni 277 000 euroon. Liiketoimintakielto jäi voimaan.   Mielenkiintoista hovioikeuden ratkaisussa on, että pimeän palkanmaksun osalta hovioikeus päätyi puolustuksen kanssa samaan näkemykseen eli […]

Velkajärjestely myönnettiin toiseen kertaan

Noin 50v. hakijalle  oli ensikertaa myönnetty velkajärjestely v. 1996. Hakija oli velkaantunut myöhemmin uudelleen, ja oli hakemusvaiheessa sairauslomalla ja odotti pääsyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Hakijalle myönnettiin oikeusapu omavastuuosuudetta ja minut määrättiin hakijan avustajaksi. Hänelle myönnettiin velkajärjestely painavista syistä v. 2019 uudelleen. Koko prosessi oli päämiehelle maksuton, valtio maksoi avustajanpalkkion.

Pahoinpitelyn uhrille 12.000,00 hampaasta

Päämies joutui pahoinpitelyn uhriksi. Toinen yläetuhammas irtosi, mutta se saatiin istutettua takaisin. Toimin asiassa uhrin avustajana. Tekijä tuomittiin maksamaan tilapäisestä ja pysyvästä haitasta uhrille 12.000,00 euron suuruinen vahingonkorvaus. Tuomion jälkeen toimitin korvaushakemuksen valtiokonttoriin. Koko prosessi oli päämiehelle maksuton, valtio maksoi avustajanpalkkion.

Käräjäoikeus sovitteli takauksia

Takaajat eli vastaajat olivat menneet kolmeen omavelkaiseen takaukseen tuttavapariskunnan lainoista. Tuttavapariskunta oli päässyt yksityishenkilön velkajärjestelyyn ja sen maksuohjelma oli päättynyt jo vuonna 2016. Pankki vaati 2018 vireille laittamallaan kanteella takaajien velvoittamista maksamaan takaamansa lainat. Vastaajat katsoivat, että siinä vaihessa kun päävelka oli velkajärjestelyn maksuohjelman päättyessä lakannut, oli myös päävelkaan nähden liittännäinen takausvastuu takauslain 15 §:n perusteella lakannut. Toissijaisena vaatimuksena takaajat vaativat takausvastuun sovittelua sillä perusteella, että pankki oli takauksiin mentäessä […]

Palkkariita sovittiin käräjillä

Työntekijä purki työsuhteensa ja haastoi työnantajansa oikeuteen. Hän vaati oikeudessa maksamattomia palkkoja, irtisanomisajan palkkaa, TES:n mukaisia palkanlisiä ja irtisanomisajan palkkaa yhteensä noin 10.000,00 euroa sekä lisäksi työsopimuslain 12 luvun mukaista hyvitystä laittomasta irtisanomisesta yli 17.000,00 euroa. Tässä asiassa edustin työnantajayhtiötä. Asia sovittiin kesken pääkäsittelyn 9000,00 euron kertakorvauksella ja kumpikin piti oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Palkkio maksettiin päämiehen oikeusturvavakuutuksesta

Salainen virhe omakotitalossa

Päämies oli ostanut vanhan ok-talon. Vähän alle viisi vuotta kaupanteon jälkeen paljastui, että talon salaojitus oli osin virheellinen. Asiassa päästiin sovintoon ilman oikeudenkäyntiä, ja päämies sain 13.000,00 euron kertakorvauksen. Koko prosessi oli päämiehelle maksuton.

Eläkkeensaajan korotettu hoitotuki myönnettiin

Päämies oli itse hakenut Kelalta eläkkeensaajan hoitotukea. Kela hylkäsi hakemuksen. Laadin asiassa pro bono  eli maksutta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen ja toimitin sen Kelaan. Kela oikaisi aiempaa päätöstään ja hakijalle myönnettiin puoli vuotta ennen hakemuksen jättämistä lukien taannehtivasti korotettu eläkkeensaajan hoitotuki. Koko prosessi oli päämiehelle maksuton.