Mies sai syytteen törkeästä kavalluksesta. Hän oli väitetysti kavaltanut kehitysvammaisen veljensä varoja noin 19000 euroa. Määrä täsmentyi käräjäoikeudessa noin 8500 euroon, josta huolimatta käräjäoikeus piti tekoa törkeänä. Turun hovioikeus katsoi, että 8500 euroa ei ole laissa tarkoitettu erityisen suuri määrä varoja, ja hylkäsi syytteen tämän seikan osalta. Lopputulos oli hovioikeudessa äänestyksen jälkeen se, että päämies tuomittiin törkeästä kavalluksesta sen vuoksi, että katsottiin syytettynä olleen veljen olleen lain kvalifiointikriteerien tarkoittamalla tavalla erityisen vastuullisessa asemassa hoitaessaan kehitysvammaisen veljensä raha-asioita. Ongelma on kuitenkin se, ettei syytetty ja tuomittu veli ollut missään virallisessa asemassa suhteessa veljeensä vaan oli vain veli veljelleen. Tällaisessa tapauksessa erityisen vastuullisen aseman vaatimus ei ainakaan lain esitöiden perusteella arvioituna täyty. Vähemmistöön jäänyt hovioikeudenneuvos olisi hylännyt syytteen. Korkein oikeus myönsi asiassa valitusluvan ja nyt odotellaan mikä on ratkaisu.