Oikeusturvavakuutus ja oikeusapu

Selvitämme, onko asiakkaalla mahdollisuus saada oikeusturvaetu tai oikeusapua valtiolta. Oikeusturvavakuutus on kuitenkin ensisijainen julkiseen oikeusapuun nähden. Täytämme kaikki tarvittavat hakemukset ja toimitamme ne asianmukaisesti eteenpäin.

Oikeusturvavakuutus sisältyy useimpiin kotivakuutuksiin. Oikeusturvavakuutus kattaa oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta omavastuuosuutta. Ehdot ja omavastuuosuudet (yleensä 15–20 %) vaihtelevat vakuutusyhtiöstä riippuen.

Oikeudenkäyntikulut voidaan korvata kokonaan tai osittain valtion varoista. Oikeusavun myöntämiseen vaikuttavat muun muassa hakijan tulot, menot ja varallisuus, sekä joissain tapauksissa hakijan puolison taloudellinen asema. Oikeusapu myönnetään, jos hakijan käyttövarat ovat enintään 1 300 €/kk tai jos puolisoiden käyttövarat ovat yhteensä enintään 2 400 €/kk.

Voit halutessasi itsekin alustavasti selvittää oikeusapulaskurilla oikeutesi oikeusapuun: www.asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma

Oikeusapua voidaan myös joissain tapauksissa myöntää oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen.

Rikoksesta epäillyllä on tietyissä tapauksissa oikeus saada itselleen esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin puolustaja valtion varoista.  Törkeästä rikoksesta epäillylle tai pidätettynä tai vangittuna olevalle puolustaja määrätään hänen pyynnöstään.  Näissä tilanteissa henkilö saa puolustajan taloudellisesta asemastaan riippumatta. Jos henkilö tuomitaan rikoksesta, hänen on kuitenkin tietyissä tapauksissa korvattava puolustajan palkkio valtiolle.

Rikoksen uhrilla, joka on joutunut seksuaalirikoksen, perheväkivallan tai muun väkivaltarikoksen uhriksi, on oikeutettu tarvittaessa saamaan oikeudenkäyntiavustajan ja tukihenkilön esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä varten. Avustaja ja tukihenkilö määrätään uhrin tuloista riippumatta. Heidän palkkionsa ja kulunsa maksetaan valtion varoista.

Hinnasto

Mikäli alustava yhteydenotto ei johda toimeksiantoon, on ensimmäinen yhteydenotto maksuton.

Laskutuksemme perustuu yleensä asian hoitamiseen käytettyyn aikaan. Esimerkiksi tavanomaisen haastehakemuksen laatimiseen tarvitaan aikaa noin 1,5-2 tuntia.

Suoranaiset kulut

Palkkion lisäksi veloitetaan erikseen asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut.

 

Muu sopimus

Erityisestä syystä toimeksiannon hoitamiselle voidaan sopia kiinteä hinta tai palkkion voidaan sopia riippuvan toimeksiannon hoitamisessa saavutettavasta lopputuloksesta.