Juridisen palvelun etämyynti

Kuluttajansuojalain 6. luvussa säädetään kulutushyödykkeiden ja siten myös lainopillisten palveluiden etämyynnistä kuluttajille.

Etämyynnillä tarkoitetaan KSL 8 luvun 7§:n mukaan etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä tehtävää lakiasiainpalvelua koskevaa sopimusta. Sopimus tehdään niin, että osapuolet eivät ole yhtä aikaa läsnä samassa paikassa.

Sopimus voidaan tehdä käyttäen yhtä tai useampaa etäviestintä. Etäviestimiä ovat muun muassa puhelin, posti, televisio, tietoverkko, sähköposti, osoitteellinen tai osoitteeton suoramarkkinointikirje, sanoma- tai aikakauslehti ja radio. Etämyyntijärjestelmästä on kysymys, kun lainopillisen palvelun tarjoaja on varautunut vastaanottamaan etäviestimellä markkinoitujen tuotteidensa tilauksia etäviestimellä.

Toimistomme hyödyntää etäviestimiä lainopillisten palveluiden tarjoamisessa.

Etämyynnin ennakkotiedot

Palveluntarjoaja

Lakiasiaintoimisto Mäkinen-Law

Aldos Oy
Luuttukatu 12, 20400 Turku
+358 400 360 000, pasi.makinen@makinen-law.fi
www.makinen-law.fi

Toimistomme on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriiin. Y-tunnuksemme on 2772240-9 ja arvonlisäverotunnisteemme FI277722409.

Jokainen toimeksianto hoidetaan ammattitaitoisesti ja huolellisesti hyvää asianajajatapaa noudattaen. Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet löytyvät Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Kuluttajan peruuttamisoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa etäviestimen välityksellä tehty toimeksianto  14 päivän kuluessa siitä, kun olemme vahvistaneet toimeksiantosopimuksen. Halutessaan käyttää tätä peruuttamisoikeutta asiakkaan on ilmoitettava siitä meille kotisivuillamme olevaa peruuttamislomaketta käyttäen tai muuten kirjallisesti.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta edellä mainitun 14 päivän pituisen peruuttamisajan päätyttyä, ellei kuluttaja-asiakas nimenomaisesti pyydä sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti, että toimeksiannon hoitaminen aloitetaan aikaisemmin.

Palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa kohtuullinen korvaus ennen peruuttamisilmoituksen tekemistä suoritetusta työstä, jos toimeksiannon hoitaminen on asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä aloitettu peruuttamisaikana. Palkkion maksuun voidaan käyttää asiakkaan suorittamaa ennakkomaksua. Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.