Eestikeelne õigusabi ja kohtus kaitsmine eesti keelt rääkivalt Soome koolitusega juristilt.

Soome kohtus ja politseis klienti vôib aidata, kaitsta ja esindada ainult selleks erilise loa saanud pädev magistrikraadiga jurist (luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja).

Pakume mitmekülgset õigusabi Eesti eraisikutele ja ettevõtetele.

Kui on probleeme, mis on seotud näiteks pere ja lastega, elatisega või Soome kriminaalasjadega, siis võta julgelt ühendust! Ka muudes küsimustes on võimalik lahendus leida.

Sõltuvalt kliendi sissetulekust ja majanduslikust olukorrast on võimalik taotleda Soome riigilt kliendile õigusabi ehk tasuta teenust (oikeusapu).