25

touko 2021

yhtiökaupan purku

Suomalainen osakeyhtiö osti kolmelta virolaiselta yksityishenkilöiltä Virossa toimivan rajavastuuyhtiön kaikki yhtiöosuudet. Kaupanteon jälkeen kaupan kohteena oleva yhtiö paljastui ostajan mielestä olevan reilusti velkaisempi kuin mitä sen olisi pitänyt olla, ja yhtiössä oli ostajan mielestä muitakin epäselvyyksiä. Suomalaisen ostajayhtiön ainoa hallituksen jäsen laati itse yhtiöosuuskauppaa koskevan kauppakirjan ja oli kuulunut ainakin kahden vuoden ajan ennen kauppaa myöskin ostamansa virolaisen rajavastuuyhtiön hallitukseen. Minä toimin asiassa kaikkien kolmen virolaisen myyjän eli vastaajien asiamiehenä. Ostajayhtiötä edustanut asianajotoimisto laittoi asian vireille Helsingin käräjäoikeudessa, jossa se vaatii kaupan purkua ja 30 000 euron sopimussakkoa ja 30 000 euron korvausta väitetystä myyjän kilpailukieltosopimuksen rikkomisesta. Pääkäsittely kesti kaksi päivää. Lopputulos oli, että kantaja eli ostaja hävisi kanteensa käytännössä kaikilta osin ja kantajayhtiö velvoitettiin korvaamaan vastapuolensa eli vastaajien oikeudenkäyntikulut noin 20 000 eurolla. Oikeudenkäynti jatkuu hovioikeudessa.