Jutun ns. pääsyytetty sai syytteen törkeästä veropetoksesta. Minut määrättiin pääsyytetyn pyynnöstä hänen puolustajakseen. Syyttäjän mukaan nainen oli tuonut maahan yli 4000 kartonkia tupakkaa sekä muutaman sata litraa alkoholijuomia, ja hänen korvattavakseen vaadittiin yli 170 000 euron vahingonkorvausta valtiolle. Syyttäjän rangaistusvaatimus oli 1,5 vuotta vankeutta. Omaisuus oli pantu esitutkinnan aikana turvaamistoimena takavarikkoon. Kymenlaakson käräjäoikeus päätyi tuomiossaan siihen, että korvausvastuun tulee olla jaettua vastuuta muiden asiaan liittyvien henkilöiden kanssa ja tuomitsi yhteisvastuulliseksi korvauksesi lopulta vain noin 52 000 euroa ja takavarikko tämän ylittävältä osalta kumottiin. Rangaistukseksi tuli 10 kuukautta ehdollista vankeutta.  Puolustajan palkkio maksettiin (ja maksetaan aina) valtion varoista.