Vastuuvapauslauseke

Tällä sivustolla oleva materiaali on laadittu vain informatiivisessa tarkoituksessa, eikä siinä mainittuja seikkoja ole tarkoitettu oikeudelliseksi ohjeeksi tai neuvoksi. Sivustolla oleva aineisto esitetään sellaisena kuin se on ollut julkaisupäivänä, emmekä anna mitään takuuta aineiston oikeellisuudesta, ajankohtaisuudesta tai täydellisyydestä. Mikäli tarvitset oikeudellisia neuvoja, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä toimistomme juristeihin.

Aldos Oy ei vastaa sivuston keskeytyksettömästä tai virheettömästä toiminnasta, eikä mistään sivuston tai sen aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Kaikki sivustolla oleva aineisto on Aldos Oy:n tai sen yhteistyökumppanien omaisuutta. Tähän sivustoon ja tällä sivustolla olevaan aineistoon sovelletaan Suomen lakia.

Tällä sivustolla oleva aineisto tai sen vastaanottaminen ei muodosta asianajajan ja päämiehen välistä asiakassuhdetta.