Virolainen äiti kääntyi puoleeni elatusasiassa. Hän asuu lapsensa kansssa Virossa, ja lapsen isä asuu Suomessa. Voimassa olevan suomalaisen tuomioistuimen päätöksen mukaan isän piti maksaa lapselle elatusapua 80 euroa kuukaudessa.

Virolainen tuomioistuin teki samassa asiassa Virossa uuden päätöksen, jonka mukaan Suomessa asuvan isän pitää maksaa Virossa asuvalle lapselleen 235 euroa kuukaudessa elatusapua. Kysymys oli siitä, voidaanko virolaisen tuomioistuimen päätös panna täytäntöön Suomessa, minkälaisessa menettelyssä se tapahtuu ja mikä merkitys asiassa oli suomalaisella aiemmalla elatustuomiolla.

Asia hoitui nopeasti kokonaan ulkoprosessuaalisena asiana, eikä eksekvatuurimenettelyä tarvittu. Hakijana olleelle ja siis Virossa asuvalle lapselle myönnettiin oikeusapu ulkoprosessuaaliseen asiaan ja koko prosessi oli hakijalle maksuton.