Virolainen ja Virossa asuva 4-lapsen perheenisä ottaa huolestuneena yhteyttä paikallisen asianajotoimiston avustamana. Paikallinen ulosottomies on ulosmitannut perheen kodin Kelan Suomessa maksamien elatustukien perusteella. Asian tausta on se, että miehen entinen vaimo on muuttanut Suomeen yhteisen lapsen kanssa ja hakenut Suomessa virolaisen elatustuomion perusteella elatustukea. Kela on maksanut ex-vaimon edustamalle lapselle elatustukea takautuvasti yli 4000 euroa.

Tässä tapauksessa asia hoitui niin, että ensin muutettiin Virossa aikanaan annettu elatustuomio Suomessa taannehtivasti siten, että miehen elatusvelvollisuus poistettiin puutteellisen maksukyvyn perusteella. Näissä asioissa lastenvalvojalla ja tuomioistuimella on rinnakkainen toimivalta. Tässä tapauksessa elatustuomiota muutettiin osapuoltenvälisellä sopimuksella, jonka lastenvalvoja vahvisti.

Sen jälkeen, kun lastenvalvoja oli vahvistanut sopimuksen, haettiin erikseen Kelan lainvoimaisten elatustukipäätösten poistamista ja Kelan maksamien elatustukien takaisinperinnän lopettamista. Toiminnan lopputuloksena Kela poisti aiemmat päätöksensä, ja mies vapautettiin kaikesta elatusapuvelasta Kelalle ja ex-vaimolleen ja samalla myös kodin ulosmittaus peruutettiin.

Miehellä on vakituinen työ Virossa mutta koska tulotaso on sen verran matala, hänelle myönnettiin oikeusapu eli päämiehelle koko prosessi ei maksanut mitään. Mies on hyvin tyytyväinen lopputulokseen.