Ulosottovirasto ulosmittasi päämiehelle tulevan pysyvän haitan korvauksen, vaikka ulosottokaaren 4 luvun 19 §:ssä todetaan yksiselitteisesti, että  ”ulosmitata ei saa korvausta, joka suoritetaan kivusta, särystä tai muusta tilapäisestä haitasta, pysyvästä haitasta tai kärsimyksestä taikka sairaanhoitokustannuksista, hautauskustannuksista tai muista henkilövahingosta aiheutuneista kuluista” Päämies vaati käräjä- ja hovioikeudessa, että valtio velvoitetaan suorittamaan vahingonkorvauksena häneltä lain nimenomaisen säännöksen vastaisesti ulosmitattu määrä noin 6000 euroa. Turun hovioikeus päätyi äänestysratkaisussaan siihen, että valtion ei tarvinnut palauttaa ulosmitattua määrää koska tuo määrä oli käytetty haittakorvausta saavan henkilön omien ulosottovelkojen maksamiseen eli tilitetty hänen velkojilleen. Korkein oikeus myönsi valitusluvan. Nyt odotellaan, onko lainvastainen ulosmittaus oikeutettua suorittaa sillä perustella, että nuo varat käytetään haittakorvausta saavan henkilön velkojen maksamiseen.