Päämiehellä riitaisa avoero. Avopuolisot olivat asuneet samassa asunnossa avoliitossa ainakin kaksi vuotta mutta vastapuoli (kiinteistön omistaja) oli hiljattain muuttanut pois asunnosta. Vastapuoli eli kiinteistön omistaja haki maaliskuussa 2018 käräjäoikeudesta omistamassaan asunnossa edelleen asuvalle ex-avomiehelleen laajennettua lähestymiskieltoa ja vaati, että ex-avomiestä on kiellettävä oleskelemasta ex-puolisonsa asunnossa tai edes sen lähettyvillä.

Käytännössä ex-avopuoliso vaati siis paitsi ex-avomiehensä häätämistä omistamaltaan kiinteistöltä myös kieltoa lähestyä tätä millään tavalla. Päämies edusti itse itseään käräjäoikeudessa ja laajennettu lähestymiskielto määrättiin käräjäoikeudessa vaaditun mukaisesti ja ex-avomiehen piti käräjäoikeuden päätöksen mukaan välittömästi poistua ao. kiinteistön alueelta.

Asiassa laadittiin valitus hovioikeuteen. Hovioikeus tutki valituksen ja totesi tuomiossaan heinäkuussa 2018, että sitä seikkaa, kenellä on oikeus jäädä asuntoon, ei voida ratkaista lähestymiskieltoasian yhteydessä, vaan se on ratkaistava erikseen. Hovioikeuden mukaan asiassa ei ollut ylipäätään edellytyksiä määrätä sen paremmin perusmuotoista kuin laajennettuakaan lähestymiskieltoa. Hovioikeus kumosi lähestymiskiellon.