Päämies tuomittiin käräjäoikeudessa 7 kuukauden ehdottomaan vankeuteen ja samalla kaksi aikaisempaa yhdyskuntapalvelutuomiota muunnettiin suorittamattomalta osaltaan takaisin ehdottomiksi rangaistuksiksi. Tuomiossa määrättiin, että vastaaja on pidettävä vangittuna. Yhteistä rangaistusta kertyi vajaa kaksi vuotta.

Kaikista kolmesta tuomiosta valitettiin hovioikeuteen, joten päämies suoritti ehdotonta vankeusrangaistusta tutkintavangin statuksella. Kolmen ja puolen kuukauden vankeuden jälkeen tilanne oli se, että ns. päätuomio tuli istutuksi ensikertaisen ns. puoliosuussääntö huomioiden kokonaan ja tällöin suorittamatta oli enää kaksi edellä todettua takaisinmuuntotuomiota.

Käytännössä minulla oli epäillyn puolustajana kolme vaihtoehtoa:

A) Ei tehdä mitään, jolloin päämiehen tutkintavankeus jatkuu eikä näitä ”ylisuorituspäiviä” hyväksi lueta myöhemmin mihinkään tuomioon.

B) Perutetaan hovioikeudessa vireillä oleva valitus eli ”vedetään juttu hovista alas” suoritetuksi tulleen päätuomion osalta ja jätetään kahden takaisinmuuntotuomion osalta valitukset voimaan. Jos näin olisi tehty, ”päätuomio” olisi lainvoimaistunut ja päämies olisi vapautunut, koska tuo tuomio oli tullut suoritetuksi. Samalla valitukselta olisi pudonnut pohja pois, kun yhteistä rangaistusta ei enää voitaisi määrä päätuomion tultua lainvoimaiseksi ja suoritetuksi.

C) Tehdään vangitsemista koskeva kantelu eikä peruuteta ainuttakaan edellä mainituista kolmesta valituksesta. Jos hovioikeus päätyy vapauttamaan päämiehen, valitukset jäävät vireille, ja hovioikeudella on mahdollisuus arvioida em. kolmea tuomiota kokonaisuutena ja tarvittaessa antaa myöhemmin niitä koskeva yhteinen rangaistus.

Päädyin vaihtoehtoon C. Sitä kannatti kokeilla, ja jos kantelua ei olisi hyväksytty, olisi edelleen ollut mahdollista peruuttaa päätuomion valitus eli ”vetää juttu hovista alas”. Lopputulos oli, että hovioikeus hyväksyi kantelun ja päämies määrättiin kantelun perusteella heti vapaaksi. Itse pääasian hovioikeus arvioi kokonaisuutena myöhemmin. Luultavasti tämä oli päämiehelle mieluisa yllätys. Sai lähteä vankilasta kotiin juhannusviikon maanantaina.