Henkilö joutui raa`an henkirikoksen uhriksi. Kyseessä oli pariskunta, joka ei ollut  avioliitossa eikä avoliitossa.

 

Näin ollen asiassa tuli arvioitavaksi, oliko uhrin ex-elämänkumppanilla näissä olosuhteissa oikeus oikeusapuun ja oliko uhrin ex-elämänkumppanilla oikeus mm. kärsimyskorvaukseen. Selvää oli, ettei ex-elämänkumppanilla ollut asianomistajan asemaa eikä syyteoikeutta, joten tämän vuoksi oli epäselvää, voitiinko asiassa myöntää oikeusapu ja avustajanmääräys. Arvioitavaksi tuli myös se, voitiinko asiassa tuomita kärsimyskorvausta.

 

Asiassa todettiin, että ex-elämänkumppanille ei ollut edellytyksiä määrätä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL) mukaista avustajaa. Tästä huolimatta päämiehellä oli oikeus saada oikeusapua eli maksuton oikeudenkäynti taloudellisten edellytysten täyttyessä.

 

Ex-elämänkumppania pidettiin myös vahingonkorvauslain tarkoittamana erityisen läheisenä henkilönä ja hänelle tuomittiin merkittävä kärsimyskorvaus sekä muita korvauksia. Koska elämänkumppanilla ei ollut virallista statusta (avio- tai avoleski), jouduttiin parisuhteen olemassa olosta esittämään tuomiostuimessa todistelua.

 

Edustin siis ex-elämänkumppania ja koko prosessi oli päämiehelle maksuton, valtio maksoi avustajanpalkkion.