Verohallinto oli määrännyt virolaiselle naiselle 6000,00 euron autoveron maksettavaksi, koska nainen oli käyttänyt Viroon rekisteröityä autoa Suomessa useiden kuukausien ajan työskennelleessään Suomessa.

 

Nainen sai oikeusavun omavastuuosuudetta. Vuoden  kestäneen prosessin päätteeksi hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon päätöksen ja määräsi autoveron maksetuilta osin palautettavaksi korkoineen. Naisen kohdalla ns. pysyvien etuuksien keskuksen katsotiin työskentelystä huolimatta sijainneen Virossa. Perusteita autoveron määräämiselle ei siten ollut.

 

Autoveroasioissa on poikkeuksellisen tärkeää, ettei menettelyn kohteeksi joutunut henkilö ryhdy itse ajamaan asiaansa vaan ottaa välittömästi yhteyttä avustajaan.

 

Koko prosessi oli päämiehelle maksuton, valtio maksoi avustajanpalkkion.