Päämies oli itse hakenut Kelalta eläkkeensaajan hoitotukea. Kela hylkäsi hakemuksen. Laadin asiassa pro bono  eli maksutta Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen ja toimitin sen Kelaan.

Kela oikaisi aiempaa päätöstään ja hakijalle myönnettiin puoli vuotta ennen hakemuksen jättämistä lukien taannehtivasti korotettu eläkkeensaajan hoitotuki. Koko prosessi oli päämiehelle maksuton.